Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego  z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni.

Po szczegółowe informacje dotyczące zwrotu towaru odsyłamy do Regulaminu sklepu §7 "Odstąpienie od umowy".

Menu
Zamknij
Koszyk
Zamknij
Back
Konto
Zamknij